การปรับปรุงบัญชีกรณีที่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 5]

wanwan003 กิจการจ่ายเช็คชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 แต่เจ้าหนี้การค้ายังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน กิจการต้องปรับปรุงบัญชีหรือป่าวคะ


ตอบ: wanwan032 [b]กิจการไม่ต้องปรับปรุงรายการคะ แต่ควรมีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อให้กิจการสามารถตรวจสอบรายการได้คะ[/b]

การปรับปรุงบัญชีกรณีที่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน
การปรับปรุงบัญชีกรณีที่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน

(Visited 153 times, 1 visits today)
Scroll to Top