การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 432 Average: 5]

การบันทึกบัญชี ภงด1 3 53 บันทึกยังไง เมื่อมีการจ่ายเงินบันทึกยังไง

เมื่อมีการชำระเงินต้องบันทึก ดังนี้


เดบิต เจ้าหนี้
            เครดิต เงินสด
            เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,3,53

การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน ตัวอย่าง
(Visited 3,831 times, 3 visits today)
Scroll to Top