กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point บันทึกบัญชีอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 201 Average: 5]

กรณีในการซื้อสินค้า โดยมีเงื่อนไข F.O.B Shipping Point นั้น กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะโอนเป็นของผู้ซื้อเมื่อผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ แม้ว่าสินค้าดังกล่าวนั้นจะอยู่ระหว่างการขนส่งและยังไม่ถึงมือผู้ซื้อ ซึ่งจะยึดวันที่ใน Bill of Lading (ใบยืนยันสินค้าได้ลงเรือแล้ว) บันทึกบัญชี ดังนี้

Dr. สินค้าระหว่างทาง XXXX 

+++++Cr. เจ้าหนี้การค้า XXXX เมื่อกิจการได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ก็จะบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ 

Dr. ซื้อ XXXX 

+++++Cr. สินค้าระหว่างทาง XXXX

กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point บันทึกบัญชีอย่างไร
กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point บันทึกบัญชีอย่างไร
(Visited 1,071 times, 1 visits today)
Scroll to Top