โอนเงินล่วงหน้าข้ามปี..ทำไงดี

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

โอนเงินล่วงหน้าข้ามปี ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan022


ตอบ: เดบิท เงินโอนล่วงหน้า (สินทรัพย์)
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (สินทรัพย์) wanwan037 wanwan037

โอนเงินล่วงหน้าข้ามปี..ทำไงดี
โอนเงินล่วงหน้าข้ามปี..ทำไงดี
(Visited 13 times, 1 visits today)
Scroll to Top