ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 217 Average: 5]

ของแถมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือเปล่า

การแถมสินค้าชนิดเดียวกัน

ในกรณีที่บริษัทขายเสื้อผ้า ได้ขายเสื้อหนึ่งตัวแถมอีกหนึ่งตัว โดยเสื้อที่แถมมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขาย ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทไม่ต้องนำมูลค่า ของแถม มารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร

แต่ถ้าบริษัทขายสินค้า 1 ชิ้น และแถมสินค้าชนิดเดียวกันอีก 2 ชิ้น ถ้าส่งเสริมการขายเช่นนี้ จะต้องนำมูลค่าของสินค้าที่แถมอีก 2 ชิ้น นั้นมารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี เพื่อนำส่งภาษีขายด้วย

ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
(Visited 761 times, 1 visits today)
Scroll to Top