ประกันชีวิต ผู้บริหาร

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

ประกันชีวิต ผู้บริหาร นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่ค่ะ wanwan024


ตอบ: ประกันชีวิตของผู้บริหาร สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ ถ้ามีมติประชุมโดยผู้ที่มีอำนาจลงนาม wanwan012

ประกันชีวิต ผู้บริหาร
ประกันชีวิต ผู้บริหาร

(Visited 13 times, 1 visits today)
Scroll to Top