สินทรัพย์ คือ ( Assets )

Click to rate this post!
[Total: 307 Average: 5]

สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง เงินหรือรูปแบบสิ่งของที่มีมูลค่าที่กิจการหรือบุคคลเป็นเจ้าของ อาจจะมีตัวตน (สามารถมองเห็น / สัมผัสได้) หรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น เครื่องจักร ที่ดิน โรงงาน ลูกหนี้การค้า ลิขสิทธิ์ เป็นต้น

สินทรัพย์ คือ  ( Assets )
สินทรัพย์ คือ ( Assets )
(Visited 1,090 times, 1 visits today)
Scroll to Top