ทุนจดทะเบียน คือ ( Authorizes Share Capital )

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

ทุนจดทะเบียน (Authorizes Share Capital) หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้เป็นเจ้าของกิจการและผู้ร่วมทุนอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป นำมาลงทุนในกิจการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องแจ้งจดทะเบียนจำนวนเงินดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทุนจดทะเบียน คือ ( Authorizes Share Capital )
ทุนจดทะเบียน คือ ( Authorizes Share Capital )
(Visited 249 times, 1 visits today)
Scroll to Top