ลูกหนี้การค้า คือ ( Accounts Receivable )

Click to rate this post!
[Total: 351 Average: 5]

ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) กิจการมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาในการชำระคืนของลูกหนี้ตามที่ตกลงไว้กับกิจการ ซึ่งลูกหนี้การค้าจะถูกบันทึกอยู่ในหมวดสินหมุนเวียน

ลูกหนี้การค้า คือ ( Accounts Receivable )
ลูกหนี้การค้า คือ ( Accounts Receivable )
(Visited 1,924 times, 1 visits today)
Scroll to Top