งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร คือ (Bank Reconciliation)

Click to rate this post!
[Total: 98 Average: 5]

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) หมายถึง เป็นงบที่จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องระหว่างตัวเลขที่บันทึกของกิจการและตัวเลขในบัญชีของธนาคาร โดยจัดทำขึ้นสำหรับใช้กับบัญชีกระแสรายวันเพื่อบันทึกการฝากเงินและถอนเงินของกิจการและธนาคารเป็นระยะๆ 

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร คือ (Bank Reconciliation)
งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร คือ (Bank Reconciliation)
(Visited 1,061 times, 1 visits today)
Scroll to Top