ความเปรียบเทียบกันได้ คือ (Comparability)

Click to rate this post!
[Total: 153 Average: 5]

ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) หมายถึง การจัดทำงบการเงินในแต่ละรอบของกิจการจะต้องมีมาตรฐานมีหลักการเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบเดียวกันตลอดไป เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถนำข้อมูลงบการเงินในแต่ละรอบมาเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกันได้ เพื่อประโยชน์เช่นการคาดการณ์แนวโน้มของกิจการก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

ความเปรียบเทียบกันได้ คือ (Comparability)
ความเปรียบเทียบกันได้ คือ (Comparability)
(Visited 710 times, 1 visits today)
Scroll to Top