บัญชีทุน คือ ( Capital Account )

Click to rate this post!
[Total: 227 Average: 5]

บัญชีทุน (Capital Account) หมายถึง การบันทึกรายการเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมเคลื่อนย้ายเงินทุนของกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตและไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงิน

บัญชีทุน คือ ( Capital Account )
บัญชีทุน คือ ( Capital Account )
(Visited 1,352 times, 1 visits today)
Scroll to Top