เงินฝากธนาคาร(CashatBank)

เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank)

Click to rate this post!
[Total: 106 Average: 5]

เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank) คือ บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่บันทึกเงินฝากธนาคารทุกประเภท  รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสลากออมสินพิเศษ

เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank)
เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank)
(Visited 189 times, 1 visits today)
Scroll to Top