ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )

Click to rate this post!
[Total: 305 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (Deferred Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ หรือ สินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตนานกว่าหนึ่งงวดบัญชี เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )
(Visited 3,598 times, 1 visits today)
Scroll to Top