ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )

Click to rate this post!
[Total: 164 Average: 5]

ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง ต้นทุนชนิดหนึ่งที่กิจการได้ชำระเงินออกไป เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการ

ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )
ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )
(Visited 361 times, 5 visits today)
Scroll to Top