ปีการเงิน คือ (Fiscal Year)

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

ปีการเงิน (Fiscal Year) หมายถึง ปีบัญชีที่ปิดรอบแสดงงบการการเงินของกิจการ

ปีการเงิน คือ (Fiscal Year)
ปีการเงิน คือ (Fiscal Year)
(Visited 35 times, 1 visits today)
Scroll to Top