ประเภทฝากประจำ(FixedAccount)

ประเภทฝากประจำ (Fixed Account)

Click to rate this post!
[Total: 99 Average: 5]

ประเภทฝากประจำ (Fixed Account) คือ การฝากเงินประเภทหนึ่งกับธนาคารโดย ผู้ฝากจะต้องฝากเงินกับธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลา และอาจไม่ได้รับดอกเบี้ยหากผู้ฝากมีการเบิกถอนก่อนระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทฝากประจำ (Fixed Account)
ประเภทฝากประจำ (Fixed Account)
(Visited 45 times, 1 visits today)
Scroll to Top