สำเนาสำหรับลูกค้า คือ ( For Customer )

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

สำเนาสำหรับลูกค้า (For Customer) หมายถึง หนังสือหรือเอกสารสำคัญที่เป็นสำเนาอันเกิดจากการตีพิมพ์ซ้ำหรือถ่ายเอกสารจากตัวต้นฉบับจริงและธนาคารหรือกิจการได้มอบให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน

สำเนาสำหรับลูกค้า คือ ( For Customer )
สำเนาสำหรับลูกค้า คือ ( For Customer )
(Visited 37 times, 1 visits today)
Scroll to Top