สินค้าสำเร็จรูปคือ ( FinishedGoods )

สินค้าสำเร็จรูป คือ ( Finished Goods )

Click to rate this post!
[Total: 534 Average: 5]

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) คือ สินค้าตามสภาพที่สามารถใช้อุปโภคและ/หรือบริโภคได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ดัดแปลงหรือนำไปผสมกับสิ่งอื่น

สินค้าสำเร็จรูป คือ ( Finished Goods )
สินค้าสำเร็จรูป คือ ( Finished Goods )
(Visited 3,315 times, 1 visits today)
Scroll to Top