กำไรขั้นต้น คือ (Gross Profit)

Click to rate this post!
[Total: 294 Average: 5]

กำไรขั้นต้น (Gross Profit) หมายถึง ส่วนของรายได้สุทธิจากการให้บริการหรือขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่สูงกว่าต้นทุนการขายหรือให้บริการของกิจการ

กำไรขั้นต้น คือ (Gross Profit)
กำไรขั้นต้น คือ (Gross Profit)
(Visited 2,333 times, 1 visits today)
Scroll to Top