ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ คือ ( Inland Bill )

Click to rate this post!
[Total: 77 Average: 5]

ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ (Inland Bill) คือ ตั๋วแลกเงินที่ใช้ชำระซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ภายในประเทศเดียวกัน โดยสามารถออกได้ทั้งธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจที่ติดต่อค้าขายซึ่งกันและกันภายในประเทศ

ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ คือ ( Inland Bill )
ตั๋วแลกเงินภายในประเทศ คือ ( Inland Bill )
(Visited 52 times, 1 visits today)
Scroll to Top