ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย(Interest-BearingNote)

ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note)

Click to rate this post!
[Total: 131 Average: 5]

ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note) หมายถึง ตั๋วเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยระบุไว้หน้าตั๋ว โดยเมื่อครบกำหนดสัญญาตั๋ว ผู้รับเงินจะได้รับทั้งจำนวนเงินที่ระบุไว้รวมทั้งดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้หน้าตั๋วเงินด้วย

ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note)
ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note)
(Visited 289 times, 1 visits today)
Scroll to Top