บัญชีแยกประเภท คือ ( Ledger )

Click to rate this post!
[Total: 138 Average: 5]

บัญชีแยกประเภท (Ledger) คือ บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นของกิจการไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งกระทำหลังจากบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแยกประเภทบัญชีจะทำให้บัญชีของกิจการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการค้นหาหรือแก้ไขข้อผิดพลาด

บัญชีแยกประเภท คือ ( Ledger )
บัญชีแยกประเภท คือ ( Ledger )
(Visited 459 times, 1 visits today)
Scroll to Top