สมุดรายวันเบิกวัตถุดิบ คือ (Material Requisition Journal)

Click to rate this post!
[Total: 94 Average: 5]

สมุดรายวันเบิกวัตถุดิบ (Material Requisition Journal) หมายถึง สมุดบัญชีหรือเอกสารที่ควบคุมการเบิกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง

สมุดรายวันเบิกวัตถุดิบ คือ (Material Requisition Journal)
สมุดรายวันเบิกวัตถุดิบ คือ (Material Requisition Journal)
(Visited 150 times, 1 visits today)
Scroll to Top