ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย คือ (Non – interest-Bearing Note)

Click to rate this post!
[Total: 173 Average: 5]

ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย (Non – interest-Bearing Note) หมายถึง ตั๋วเงินที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยระบุไว้หน้าตั๋ว ดังนั้นเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาของตั๋ว ผู้รับเงินจะได้รับเงินตามจำนวนเงินที่ระบุไว้หน้าตั๋วเท่านั้น

ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย คือ (Non – interest-Bearing Note)
ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย คือ (Non – interest-Bearing Note)
(Visited 500 times, 1 visits today)
Scroll to Top