กิจกรรมดำเนินงาน คือ ( Operating Activities )

Click to rate this post!
[Total: 183 Average: 5]

กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) หมาถึง กระแสเงินสดของกิจการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานกิจกรรมหลักก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการ เช่น การขายสินค้าและบริการเป็นต้น

กิจกรรมดำเนินงาน คือ ( Operating Activities )
กิจกรรมดำเนินงาน คือ ( Operating Activities )
(Visited 948 times, 1 visits today)
Scroll to Top