รายการเปิดบัญชี คือ (Opening Entries)

Click to rate this post!
[Total: 700 Average: 5]

รายการเปิดบัญชี (Opening Entries) หมายถึง การบันทึกรายการแรกในสมุดรายวันทั่วไป ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่มีการลงทุนครั้งแรก หรือเมื่อมีการเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่

รายการเปิดบัญชี คือ (Opening Entries)
รายการเปิดบัญชี คือ (Opening Entries)
(Visited 5,179 times, 1 visits today)
Scroll to Top