การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง คือ ( Perpetual )

Click to rate this post!
[Total: 86 Average: 5]

การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual)  หมายถึง การบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายรับ-รายจ่ายของสินค้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อ ขายหรือรับส่งสินค้าคืน ดังนั้นการบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่องจะมีบัญชีสำคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 บัญชี คือ บัญชีสินค้าและบัญชีต้นทุนขาย ซึ่งการบันทึกบัญชีวิธีนี้เหมาะกับกิจการที่มีราคาต่อหน่วยสูง เช่น ผลิตรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์แบบสั่งทำ เครื่องจักรชนิดพิเศษ เป็นต้น

การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง คือ ( Perpetual )
การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง คือ ( Perpetual )
(Visited 782 times, 1 visits today)
Scroll to Top