รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ ( Revenue Expenditures )

Click to rate this post!
[Total: 353 Average: 5]

รายจ่ายฝ่ายรายได้  (Revenue Expenditures) รายจ่ายที่ได้กระทำการจ่ายเงินไปแล้วแต่มิได้ทำให้อายุหรือประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นๆเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินรอบบัญชีนั้น เช่น การต่อเติม การปรับปรุงทำให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแทนและการซ่อมแซม เป็นต้น

รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ ( Revenue Expenditures )
รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ ( Revenue Expenditures )
(Visited 1,091 times, 5 visits today)
Scroll to Top