ระบบช่วงการผลิตแบบเลือกสรร คือ (Selective Processing)

Click to rate this post!
[Total: 87 Average: 5]

ระบบช่วงการผลิตแบบเลือกสรร (Selective Processing) หมายถึง การคัดเลือกกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือสินค้า เพื่อควบคุมต้นทุนและกิจกรรมการผลิตเป็นพิเศษ ซึ่งระบบการผลิตแบบนี้นิยมใช้กับสินค้าประเภทสั่งทำพิเศษ (Make to order) เป็นส่วนใหญ่

ระบบช่วงการผลิตแบบเลือกสรร คือ (Selective Processing)
ระบบช่วงการผลิตแบบเลือกสรร คือ (Selective Processing)
(Visited 204 times, 1 visits today)
Scroll to Top