หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ ( Treasury Stock )

Click to rate this post!
[Total: 195 Average: 5]

หุ้นทุนซื้อคืนมา (Treasury Stock) หมายถึง เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้บริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำกัดมีทางเลือกในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยสามารถซื้อหุ้นของตนเองได้หากหุ้นมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และขายคืนออกไปได้เมื่อราคาได้ปรับตัวสู่มูลค่าที่เหมาะสม

หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ ( Treasury Stock )
หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ ( Treasury Stock )
(Visited 779 times, 1 visits today)
Scroll to Top