คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน คือ ( The Flow of Cost )

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 5]

คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน (The Flow of Cost) หมายถึงวิธีการหนึ่งในการตั้งราคาขายซึ่งเป็นวิธีที่หลายคนรู้จักและนิยมใช้กันอยู่ คือการตั้งราคาโดยการบวกกำไรเพิ่มจากต้นทุน โดยใช้ความเคลื่อนไหวของราคาทุนเป็นเกณฑ์การตั้งราคาขายของสินค้าและบริการ

คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน คือ ( The Flow of Cost )
คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน คือ ( The Flow of Cost )
(Visited 276 times, 1 visits today)
Scroll to Top