ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 350 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย 

– ดอกเบี้ยจ่าย

– ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย

– ค่าเบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม

– ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
(Visited 1,343 times, 1 visits today)
Scroll to Top