ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 123 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีอะไรบ้าง

–  เงินเดือนและค่าล่วงเวลา

–  โบนัส

– สวัสดิการพนักงาน

–  กองทุนเงินทดแทน

–  ประกันสังคม

–  ค่ายาและค่ารักษาพยาบาล

–  ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ

–  ค่าธรรมเนียมธนาคาร

–  ค่าภาษีรถ

–  ค่าภาษีป้ายและโรงเรือน

–  ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ

–  ค่าน้ำมัน

–  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

–  ค่าเช่าจ่าย

–  ค่าเช่ารถ

–  ค่าจดทะเบียน

–  ค่าสมาชิก

–  ค่ารักษาความปลอดภัย

–  ค่าบริการทางธุรกิจ

–  ค่าตรวจสอบบัญชี

–  ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา

– ค่าเสื่อมราคา – อาคารระหว่างการก่อสร้า

– ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

– ค่าเสื่อมราคา – ต้นทุนพัฒนาที่ดิน

– ค่าเสื่อมราคา – อาคารและโรงงาน

– ค่าเสื่อมราคา – ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน

– ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจักร

– ค่าเสื่อมราคา – ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน

– ค่าเสื่อมราคา – เครื่องมือและเครื่องใช้

– ค่าเสื่อมราคา – ยานพาหนะ

– ค่าเสื่อมราคา – ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์

– ค่าเสื่อมราคา – ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา

– ค่าเสื่อมราคา – เครื่องใช้สำนักงาน

– ค่าเสื่อมราคา – ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน

– ค่าเสื่อมราคา – ค่าระบบโปรแกรม

–  หนี้สูญ

– ค่าบริจาค

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
(Visited 2,386 times, 1 visits today)
Scroll to Top