ต้นทุนขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 475 Average: 5]

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง

–  สินค้าคงเหลือต้นงวด

–  ซื้อสินค้าสำเร็จรูป

–  ซื้อสินค้าสำเร็จรูป

–  ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า-ส่งออก

–  ค่าขนส่ง

–  ส่งคืนและส่วนลดรับ

–  สินค้าคงเหลือปลายงวด

ต้นทุนขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
ต้นทุนขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

(Visited 1,289 times, 3 visits today)
Scroll to Top