ราคาขายของสินทรัพย์ จะหาได้จากไหน

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

กิจการสามารถหาราคาขายของสินทรัพย์ได้จาก

1.ราคาตามสัญญาซื้อขาย อาจจะปรับปรุงด้วยต้นทุนโดยตรงจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
2.ราคาตลาด 2.ราคาตามประเมินราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายทรัพย์สิน

ราคาขายของสินทรัพย์ จะหาได้จากไหน
ราคาขายของสินทรัพย์ จะหาได้จากไหน
(Visited 26 times, 1 visits today)
Scroll to Top