ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 5]

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีอะไรบ้าง

–  ทุนเรือนหุ้น

–  สำรองตามกฎหมาย

–  กำไร(ขาดทุน) สะสม

–  กำไร(ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว

–  กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร

–  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
(Visited 169 times, 1 visits today)
Scroll to Top