ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 108 Average: 5]

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) มีอะไรบ้าง

ที่ดิน

อาคารระหว่างการก่อสร้าง

เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

ต้นทุนพัฒนาที่ดิน

อาคารและโรงงาน

ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน

เครื่องจักร

ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน

เครื่องมือและเครื่องใช้

ยานพาหนะ 

ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา

เครื่องใช้สำนักงาน

ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน

ค่าระบบโปรแกรม

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคารระหว่างการก่อสร้าง

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ต้นทุนพัฒนาที่ดิน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคารและโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องมือและเครื่องใช้

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ยานพาหนะ

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา

ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องใช้สำนักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน

ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าระบบโปรแกรม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
(Visited 158 times, 1 visits today)
Scroll to Top