การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 783 Average: 5]

          ในกรณีที่กิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยใช้เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะเป็นของผู้ซื้อก็ต่อเมื่อผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ซื้อ ซึ่งยึดตามวันที่ใน Bill of lading บันทึกสินค้าตามรายการ ดังนี้

 

เดบิต สินค้าระหว่างทาง xxxx

     เครดิต เจ้าหนี้การค้า xxxx

 

เมื่อกิจการได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

เดบิต ซื้อสินค้า xxxx

     เครดิต สินค้าระหว่างทาง xxxx

การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง
(Visited 5,881 times, 6 visits today)
Scroll to Top