ค่าเสื่อมราคา บันทึกรายการ แบบไหน

Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 5]

 การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา โดยการนำมาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลักการบัญชีหรือไม่ ไม่ผิดค่ะ ถ้าหากมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง แต่หลักการที่นิยมทำกัน คือ เดบิต ค่าเสื่อมราคา xxxx เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม xxxx ซึ่งวิธีนี้เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายโอนเข้าต้นทุนเป้นค่าใช้จ่ายเป็นกำไรหรือขาดทุนแล้วแต่กรณ๊ ณ วันที่ปิดงบการเงินจะสามารถทราบถึงราคาทุนและจำนวนค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นค่ะ

ค่าเสื่อมราคา บันทึกรายการ แบบไหน
ค่าเสื่อมราคา บันทึกรายการ แบบไหน
(Visited 49 times, 1 visits today)
Scroll to Top