การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ

Click to rate this post!
[Total: 180 Average: 5]

              การเช่าซื้อ หมายถึง การที่เจ้าของนำทรัพย์สินอกให้เช่าและตกลงกันว่าจะขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินตกเป็นของผู้ให้เช่า ซึ่งต้องทำสัญญาด้วยค่ะ

การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ
การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ
(Visited 463 times, 1 visits today)
Scroll to Top