บัญชีสวัสดิการพนักงาน มีเงินสดให้พนักงานกู้ยืม

Click to rate this post!
[Total: 70 Average: 5]

        บริษัทมีนโยบายตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานค่ะ มีเงินสดให้พนักงานกู้ยืมค่ะคิดดอกเบี้ยด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ Dr.เงินให้กู้ยืมพนักงาน (เป็นสินทรัพย์) Cr. เช็ค/เงินสด

บัญชีสวัสดิการพนักงาน มีเงินสดให้พนักงานกู้ยืม
บัญชีสวัสดิการพนักงาน มีเงินสดให้พนักงานกู้ยืม
(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top