แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมของยอดขาย ยอดขายรวมที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าในแต่ละชนิด

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

               ความหมายของส่วนผสมของยอดขาย เป็นความสัมพันธ์ของยอดขายรวมที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าในแต่ละชนิด ผู้บริหารในแต่ละองค์กร พยายามที่จะคำนวณถึงสัดส่วนของการจำหน่ายสินค้าแต่ละชนิดที่จะทำให้กิจการนั้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด บริษัทโดยส่วนใหญ่จะมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายชนิด แต่มีบ่อยครั้งที่พบว่าสินค้าบางชนิดมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ และเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ากำไรส่วนเกินที่มากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ในสัดส่วนของยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดว่าระดับใดที่ เหมาะสมกับความสามารถในการทำกำไรให้กับกิจการ การเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมของยอดขายนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากที่เราเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดให้เพิ่มชึ้นหรือลดลงจะมีผลทำให้กำไรดดยรวมของบริาัทเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปพร้อมกันด้วย หรืออาจจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะมีผลต่อกำไรส่วนเกินรวมให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปในลักษณะเดียวกัน

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมของยอดขาย ยอดขายรวมที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าในแต่ละชนิด
แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมของยอดขาย ยอดขายรวมที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าในแต่ละชนิด

(Visited 56 times, 1 visits today)
Scroll to Top