ทำไมต้องเลือก จดทะเบียนบริษัทดอทคอม

Click to rate this post!
[Total: 83 Average: 5]

  เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand ชื่อผู้ประกอบการ : นางสุวรรณี สัตยารักษ์ (Owner name) : Mrs. Suwannee Satayaraks ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ : จดทะเบียนบริษัทดอทคอม (Company name) : จดทะเบียนบริษัทดอทคอม เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Registration ID) : 310050287xxxx บริการเว็บไซต์ (Website name) : www.จดทะเบียนบริษัท.com ชนิดแห่งพาณิชยกิจ : การเงิน/กฎหมาย/บัญชี/และให้คำปรึกษาอื่นๆ (Type of business) : Finance/Law/Account/Consultant (Type of business) : ที่อยู่ : 47/88 หมู่ที่ 9 ซอย- ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (Address) : 47/88 MOO 9 JANGWATTANA ROAD,BANG PHUT, PAK KRET, NONTHABURI 11120 โทรศัพท์ (Telephone) : 02-9649800 โทรสาร (Fax) : E-mail : 9622104@gmail.com วันที่ได้รับ DBD Registered : 22 มกราคม 2559 Registered date : 22 January. 2016 ข้อมูล ณ วันที่ : 25 มกราคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ www.trustmarkthai.com Details can be found at www.trustmarkthai.com สอบถามข้อมูลได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โทร.02 547 5959-61 E-mail : e-commerce@dbd.go.th ติดต่อกระทรวงพาณิชย์ : โทร : 02-507-7000 dbd-registered@gmail.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือก จดทะเบียนบริษัทดอทคอม
ทำไมต้องเลือก จดทะเบียนบริษัทดอทคอม
(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top