ใครเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

 การออกแบบและติดตั้งระบบบัญชีขนาดใหญ่เป็นงานของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งไม่ได้เพียงเกี่ยวข้องกับระบบบัญชี ยังต้องชำนาญในเรื่องการบริหาร ระบบข้อมูล การตลาด และในหลายๆครั้ง ต้องรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย ดังนั้นระบบบัญชีโดยทั่วไปจะถูกออกแบบและติดตั้งโดยทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ในธุรกิจขนาดใหญ่ จะจัดให้มีบุคลากรทำหน้าที่ต่างๆกัน เช่น นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ทำงานเต็มเวลาในการออกแบบและปรับปรุงระบบบัญชี บริษัทขนาดกลาง มักจะว่าจ้างบริษัทสอบบัญชี (CPA) ในการออกแบบและทำระบบให้ทันสมัย ธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัดมักจะซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Packaged Accounting System) ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก

                                      ++++++++++++++++++++++++++++++++++

ใครเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบบัญชี
ใครเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบบัญชี
(Visited 72 times, 1 visits today)
Scroll to Top