การส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

การส่งเสริมการส่งอออกของประเทศไทย

  1. สินเชื่อเพื่อการส่งออก
  2. การชดเชยภาษีอากรสินค้าส่งออก
  3. การคืนภาษีการค้าและอากรสำหรับการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก
  4. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
  5. เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  6. สิ่งจูงใจทั่วไปเพื่อการผลิตเพื่อส่งออก
การส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย
การส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย
(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top