หาข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นใน งบทดลอง

Click to rate this post!
[Total: 205 Average: 5]

1. ตรวจสอบการบวกเลขของจำนวนเงินในช่องเดบิตและเครดิตในงบทดลองใหม่อีกครั้ง

2. ตรวจสอบการเก็บยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทมาลงในงบทดลองนั้นถูกต้องหรือไม่

3. ตรวจสอบการหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทต่างๆ ใหม่

4. ตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุดรายวันขั้นต้นมาลงในบัญชีแยกประเภท

5. ตรวจสอบการบันทึกรายการในสมุดรายวันถูกต้องตามหลักบัญชีคู่หรือไม่

6. ตรวจสอบเอกสารนการนำมาบันทึกบัญชีว่าได้นำตัวเลขมาบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่

หาข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นใน งบทดลอง
หาข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นใน งบทดลอง
(Visited 569 times, 1 visits today)
Scroll to Top