จ่ายภาษีง่ายๆ ผ่านแอพได้แล้ววันนี้

Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 5]

                 เมื่อเร็วๆ นี้ ทางกรมสรรพากรได้ทำการเปิดตัว Application “RD Smart Tax” โดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกการยื่นแบบออนไลน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่  ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคดิจิตอลที่ชื่นชอบความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีแก่ผู้เสียภาษีและเพิ่มช่องทางการให้ความรู้ด้านภาษีไปพร้อมกัน สามารถใช้งานได้ง่ายบน Smart Phone และ Tablet ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลด “ฟรี” ที่ App Store และ Play Store โดยแอพลิเคชั่นนี้มีเมนูการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่ บริการข่าวสารสรรพากร ในส่วนนี้จะเป็นการอัพเดทและแจ้งข่าวสารด้านภาษีกฎหมายภาษีใหม่ การบริหารของกรมสรรพากร และเรื่องเด่นที่น่าสนใจจากกรมสรรพากรให้เราได้ทราบกัน ความรู้ภาษี เป็นการนำเสนอความรู้ภาษีสรรพากร เช่น วารสารสรรพากร รายงานประจำปีล่าสุดโดยนำเสนอในรูปแบบ E-Magazine ยื่นแบบออนไลน์ เป็นบริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บหรือพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีและใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งใช้โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเพื่อการบริหารจัดการเรื่องภาษีด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบสถานะการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ตนเองได้ยื่นแบบฯ ไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตอีกด้วย แผนที่สรรพากร ซึ่งจะคอยช่วยในการค้นหาที่ตั้งหน่วยงานสรรพากรและหน่วยชำระภาษี ได้ทั่วประเทศแสดงข้อมูลพร้อมพิกัด เพิ่มความสะดวกในการค้นหามากยิ่งขึ้น แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

จ่ายภาษีง่ายๆ ผ่านแอพได้แล้ววันนี้
จ่ายภาษีง่ายๆ ผ่านแอพได้แล้ววันนี้
(Visited 21 times, 1 visits today)
Scroll to Top