สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบ นนทบุรี ปทุมธานี

Title

รับจดทะเบียนบริษัท ศรีสะเกษ

รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

รับจดทะเบียนบริษัท นครราชสีมา

รับจดทะเบียนบริษัท นครศรีธรรมราช

รับจดทะเบียนบริษัท อำนาจเจริญ

รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรสาคร

รับจดทะเบียนบริษัท บึงกาฬ

รับจดทะเบียนบริษัท ชุมพร

รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรสงคราม

รับจดทะเบียนบริษัท ยะลา

รับจดทะเบียนบริษัท อุตรดิตถ์

รับจดทะเบียนบริษัท ประจวบคีรีขันธ์

รับจดทะเบียนบริษัท ระยอง

รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ

รับจดทะเบียนบริษัท เลย

รับจดทะเบียนบริษัท สกลนคร

รับจดทะเบียนบริษัท แพร่

รับจดทะเบียนบริษัท ปราจีนบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ระนอง

รับจดทะเบียนบริษัท เพชรบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท สระบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท อ่างทอง

รับจดทะเบียนบริษัท นครสวรรค์

รับจดทะเบียนบริษัท ตราด

รับจดทะเบียนบริษัท พระนครศรีอยุธยา

รับจดทะเบียนบริษัท ตรัง

รับจดทะเบียนบริษัท สตูล

รับจดทะเบียนบริษัท พัทลุง

รับจดทะเบียนบริษัท พิษณุโลก

รับจดทะเบียนบริษัท ลพบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น

รับจดทะเบียนบริษัท เพชรบูรณ์

รับจดทะเบียนบริษัท หนองบัวลำภู

รับจดทะเบียนบริษัท พิจิตร

รับจดทะเบียนบริษัท กำแพงเพชร

รับจดทะเบียนบริษัท ฉะเชิงเทรา

รับจดทะเบียนบริษัท สงขลา

รับจดทะเบียนบริษัท มุกดาหาร

รับจดทะเบียนบริษัท นครพนม

รับจดทะเบียนบริษัท พังงา

รับจดทะเบียนบริษัท ชัยภูมิ

รับจดทะเบียนบริษัท ปัตตานี

รับจดทะเบียนบริษัท บุรีรัมย์

รับจดทะเบียนบริษัท สุพรรณบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ลำปาง

รับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่

รับจดทะเบียนบริษัท จันทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท อุดรธานี

รับจดทะเบียนบริษัท เชียงราย

รับจดทะเบียนบริษัท กาฬสินธุ์

รับจดทะเบียนบริษัท กาญจนบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท นราธิวาส

รับจดทะเบียนบริษัท กระบี่

รับจดทะเบียนบริษัท สุโขทัย

รับจดทะเบียนบริษัท ชัยนาท

รับจดทะเบียนบริษัท นครนายก

รับจดทะเบียนบริษัท ลำพูน

รับจดทะเบียนบริษัท อุทัยธานี

รับจดทะเบียนบริษัท ชลบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท หนองคาย

รับจดทะเบียนบริษัท สุรินทร์

รับจดทะเบียนบริษัท อุบลราชธานี

รับจดทะเบียนบริษัท ภูเก็ต

รับจดทะเบียนบริษัท สิงห์บุรี

รับจดทะเบียนบริษัท พะเยา

รับจดทะเบียนบริษัท แม่ฮ่องสอน

รับจดทะเบียนบริษัท ร้อยเอ็ด

รับจดทะเบียนบริษัท ราชบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ตาก

รับจดทะเบียนบริษัท มหาสารคาม

รับจดทะเบียนบริษัท ยโสธร

รับจดทะเบียนบริษัท น่าน

รับจดทะเบียนบริษัท สุราษฎร์ธานี

การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง

บันทึกบัญชี สินค้าเก่ามาแลก เพื่อซื้อสินค้าใหม่ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ให้เช่ารถยนต์ การเช่าซื้อ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี กิจการร่วมค้า ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เงินทดรองจ่ายล่วงหน้า ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ผู้ฝากขาย และ ผู้รับขายฝาก ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ ตัวอย่าง

หนี้สินระยะยาว คือ ( Long-term liabilities )

เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี

กินมาม่าแล้วอ้วนไหม ลดความอ้วนได้หรือเปล่า

การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ค่าอาหารค่ารับรอง ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี รับชำระค่าหุ้น เงินสดและลูกหนี้ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี กรณีลูกค้าต่างประเทศ ทิ้งเงินมัดจำ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี สัญญาเช่าซื้อลิสซิ่ง ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี การลดหนี้ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี สินค้าเกษตรกรรม ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เสียภาษี บ.ขนส่ง ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี การตีราคาเครื่องจักรใหม่ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ตัวอย่าง

การบันทึกบัญขี ทุนห้างหุ้นส่วนจำกัด ตัวอย่าง

ภาษีซื้อห้ามขอคืน คือ ( Purchase tax, no refund request )

การบันทึกบัญชี รับของแถม ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เงินประกันสังคม ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี จำนองที่ดินกับธนาคาร ตัวอย่าง

วิธีการ กำหนด ผังบัญชี

การบันทึกบัญชีเงิน ประกันค่าเช่าห้อง ตัวอย่าง

ลูกหนี้ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ( Debtor )

การบันทึกบัญชี ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ก่อสร้าง ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี สต๊อกเกินจริง ถูกสรรพากรปรับ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ซื้อรถกะบะ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เงินค่าหุ้นที่รับชำระเกิน ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เงินกู้ยืมธนาคาร ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เลิกกิจการขายสินค้าคงเหลือ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชี เงินเกินบัญชีธนาคาร ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เช่าซื้อรถยนต์ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เงินค่ามัดจำ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน

การบันทึกบัญชี จ่ายค่ามัดจำ ซื้อสินค้าต่างประเทศ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เครื่องหมายการค้า ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เงินฝากประจำพร้อมดอกเบี้ย ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ค่าทางด่วน ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ของสินค้า Dome ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ด้านผู้ฝากขาย ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ในการรวมธุรกิจ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เงินเกินบัญชีธนาคาร ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี กรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ผิด ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี กรณีเช็คคืน ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี กิจการรับเหมาก่อสร้าง ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี สัญญาเช่าอาคารโดยผู้เช่านำไปให้ผู้อื่นเช่าต่อ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี จ่ายโบนัส ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี การฝากขาย ส่วนลดจ่าย ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี สินค้าขาดสต็อคและเกินสต็อค ตัวอย่าง

งบดุล คือ ( Balance sheet )

สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current Assets )

เงินลงทุนชั่วคราว คือ ( Current Investments )

หนี้สิน คือ ( Liabilities )

หนี้สินระยะยาว คือ ( Long term Liabilities )

หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities )

ภาษีขาย คือ ( Output Tax )

การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง คือ ( Perpetual )

คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน คือ ( The Flow of Cost )

หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ( Non – Current Liabilities )

วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คือ ( Bank overdraft )

ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจมีกี่รูปแบบ

ผู้มีหน้าที่เสีย อากรแสตมป์

ตราสาร ที่ต้องเสีย อากรแสตมป์

เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

งบการเงิน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

VAT 7% ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

สมุดรายวันทั่วไป คือ ( General Journal )

ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ต้นทุนขายบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ต้นทุนขาย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

รายได้จากการบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

เจ้าหนี้การค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

กำไรขาดทุนสุทธิ คือ ( Net Profit/Loss )

หลักความสม่ำเสมอ คือ (The Consistency Principle)

วิธีการจองชื่อนิติบุคคล

หาข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นใน งบทดลอง

กรมพัฒน์ จัดเต็ม คลังข้อมูลธุรกิจใหญ่ที่สุดในประเทศ

งบกําไรขาดทุน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ แบบ ลักษณะของ หจก

หนังสือรับรอง ภาษาอังกฤษ การให้ บริการ หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นภาษาอังกฤษ

หลักการบันทึกรายการใน สมุดรายวันทั่วไป

การออมเงินสู่กับวิกฤตที่เกิดขึ้น

งบดุล มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เทคนิคการทำวุ้น สูตรทำวุ้นกะทิ วุ้นแฟนซี วุ้นผลไม้

รากสามสิบ สมุนไพรบำรุงสุขภาพสำหรับคนอยากมีลูก

11 สรรพคุณทางยาจากหญ้าแพรก (ตอนที่2)

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการบันทึกในการปฏิบัติงาน

ความหมายของ นิ้วมือ แต่ละนิ้ว และ อัญมณี ที่ควรสวมใส่

ข้าวโพดคลุกเนย ดีต่อสุขภาพ

ง่วงนอนบ่อยสัญญาณเตือนโรค

เลือกสีรถยนต์คันโปรดให้ถูกโฉลกตามวันเกิด

วิธี ลดความเจ็บปวด จากอาการ เล็บขบ

วิธีการรักษาอาการปวดหลัง

หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่

การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ การนำเข้า เงื่อนไข FOB และ CIF

บิลเงินสด และ ใบเสร็จรับเงิน ต่างกันอย่างไร

การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ ( Impairment of assets )

B.O.I คือ ( Board of Investment ) สินค้าประเภทไหน

ประโยชน์ ของ การทำบัญชี ครัวเรือน มีอะไรบ้าง

ต้นทุนขาย คือ ( Cost of good sold )

ใบลดหนี้ คือ ( Credit Note )

ภพ 20 คือ

ใครเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบบัญชี

ส่วนประกอบ ของ ระบบบัญชี

สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีผ่านเน็ต

เตือน ! ไม่ส่งงบการเงิน โทษปรับสูงสุด 100,000 บาท

ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัครมาตรา 39 ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้

Update รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับจำนวนผปต. ที่ต้องการเปลี่ยน/เลือก ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 55

ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบได้ที่ห้าง เทสโก้ โลตัส

การจัดตั้งบริษัท

การเพิ่มทุน,การลดทุน,การควบบริษัท

การเลิกบริษัท

รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

สถานที่จดทะเบียน ภาคเหนือ

การจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำอย่างไร

ห้างหุ้นส่วน

การขออนุญาตเก็บรักษาเอกสารไว้ ณ สถานที่อื่น

การขายสินค้า

การขายสินค้าและบริการ

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การจ่ายเงินสดย่อย

การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

การค้าอสังหาริมทรัพย์

การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

การจัดทำบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ

การจำหน่ายหนี้สูญ

การจ่ายค่าจ้างทำของนิติบุคลต่างประเทศ

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

การทำบัญชี

การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี

การปรับปรุงบัญชี

การผ่านแดนศุลกากร

การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

การวิเคราะห์รายการค้า

การส่งงบการเงิน

การส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย

การออกแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ้มหนี้ ใบลดหนี้

การเช่าแบบลิสซิ่ง

กำหนดเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภามูลค่าเพิ่ม

การแบ่งส่วนทางการบัญชี

การให้เช่าทรัพย์สินหรือการให้บริการอื่น

กิจการก่อสร้าง

(Visited 19,431 times, 40 visits today)
Scroll to Top