สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบ นนทบุรี ปทุมธานี

Title

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )

8 วิธีดีๆที่จะผิวแห้งหยาบกร้านกลับมาชุ่มชื่น (ตอนที่.1)

ความแตกต่างของการฝากขายสินค้าและการขายสินค้า

3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนหัวเข่าด้านให้กลับมาขาว

Force Touch ใน iPhone รุ่นใหม่ สามารถระบุขนาดพื้นที่นิ้วสัมผัสบนจอภาพได้

ตรวจสอบ Wi-Fi ตัวที่มีการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดผ่านทาง Smartphone ของเรา

รู้แล้วต้องบอกต่อ…เพิ่มมุมแห่งความสุขในบ้านด้วยซุ้มศาลากลางสวน

อยากพิมพ์เร็วต้องใช้งาน Feature อย่าง Auto-Correction บน Android 4

การพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างตรงจุด

เลือกใช้สาย Cable ที่ได้มาตราฐานเพื่อป้องกัน iPhone หรือ iPad ของเราชาร์ตไม่เข้า

เป็นคนมีน้ำยาง่ายนิดเดียว น้ำยากะทิกินกับขนมจีนเลิกคิดเอาเองว่าทำยาก

การดูแลและรักษาโซ่และสเตอร์ในรถมอเตอร์ไซค์

2 ทริบบน Smartphone ที่ช่วยประหยัดการใช้งานสัญญาณโทรศัพท์ของเรา

ปัญหาที่มัพบเจอบน Nexus 7 และวิธีแก่ไขปัญหา

ประโยชน์ ทีคุณจะได้รับจาก การจัดสวน ด้วยตัวคุณเอง

ยิ่งลดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอ้วนมากกว่าเดิม

ปล่อยความเครียดไว้ข้างหลัง ปล่อยใจไปกับธรรมะบำบัด ตามสไตน์หนุ่มสาวออฟฟิต

ไปท่องเที่ยวอังกฤษทั้งที ห้ามพลาดชมปราสาททางประวัติศาสตร์ของที่นี่เด็ดขาด

มาดูวิธีสร้างรูป PROFILE แบบมีริบบิ้นไว้อาลัยในเฟสบุคกันเถอะ…

มารีบดาวน์เกรดดาวน์เกรด ios 9.3.5 ไป 6 ดาวน์เกรด ios 9.3.5 ไป 7 downgrade ipad mini 1 to ios 6 ipad mini 1 อัพ ios 10 ได้ไหม ipad mini 1 อัพ ios ได้ถึง ipad mini 1 อัพ ios 11 ได้ไหม ipad mini 1 ios 10 ipad mini 1 download ios 10 IOS10 กลับไปเป

หักณที่จ่าย ของ บริษัท BOI

การบันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น

โสหุ้ยการผลิต คือ ( Production overhead )

รับซื้อของเก่า ( ขยะรีไซเคิล )

ซื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงานบันทึกเป็นอะไรดีครับ

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย ป้ายหน่อยครับ

สโตร์จะทำการปรับปรุง เพิ่ม-ลดสต๊อก ตามใจตัวเองได้เปล่า

ถ้าธุรกิจที่ได้ BOI แล้ว การขายสินค้า ออกใบกำกับภาษี หรือไม่

หลักเกณฑ์ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สมาชิกของสภาฯ จําเป็นต้องเลือกเป็นสมาชิกสังกัดด้านใดด้านหนึ่งด้วยหรือไม่ ?

ทุนจดทะเบียน คือ ( Authorizes Share Capital )

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )

วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม คือ ( Allocation of Joint Products )

บัญชีทุน คือ ( Capital Account )

งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต คือ ( Cost of Production Reports )

รายได้รับล่วงหน้า คือ ( Deferred Incomes )

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )

ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )

กิจกรรมลงทุน คือ ( Investing Activities )

เงินลงทุน คือ ( Investment )

วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Job Order Cost System )

ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )

เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )

รายได้อื่น คือ ( Other Income )

เจ้าหนี้อื่น คือ (Others-Accounts Payable)

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Prepaid Expense )

รายได้ คือ ( Revenues )

ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )

วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ คือ ( Reversal Cost Method )

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )

ตีราคาตามราคาต้นทุนมาตรฐาน คือ ( Standard Cost )

ต้นทุนปิดโรงงาน คือ ( Shutdown cost )

ราคาทุน คือ ( The Cost )

การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )

ทันต่อเวลา คือ (Timeliness)

หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ ( Treasury Stock )

ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )

ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเดือนเมษายน 2555

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) กิจการค้าร่วม (Consortium) คืออะไร

กิจการเจ้าของคนเดียว คือ ( Single owner business )

เริ่มต้น ประกอบกิจการ รูปแบบห้างหุ้นส่วน สำหรับ กิจการขนาดเล็ก

บริษัท กับ หจก ต่างกัน เปรียบเทียบ จด บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี

ระวังเจออาญา จัดตั้งคณะบุคคล

การบัญชีตามความรับผิดชอบ

การหักค่าลดหย่อน

กำไร จากการ จำหน่ายทรัพย์สิน

ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเดือนพฤษภาคม 2555

บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง

ประเภทของภาษีอากร คือ ( Types of taxation )

ผู้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธี การจำหน่ายทรัพย์ เสื่อมสภาพ นิติบุคคล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ คือ (Types of Business Organizations)

ผู้ที่ใช้ประโยชน์ จากข้อมูล ทางการเงิน คือ ( Users of Accounting Information )

ข้อสมมุติทางการบัญชีไว้ในแม่บทการบัญชี

สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )

สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่

วิธีทําบัญชี รายรับรายจ่าย ร้านค้า

บัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้ มีอยู่ 2 ประเภท

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีใครบ้าง

มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมี

สิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง

ลดหย่อนเงินบริจาคให้แก่พรรคการเมือง

ภาษีโรงเรือน และ ภาษีที่ดิน

รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจในไทย

กำหนดเวลายื่นงบการเงิน การยื่นงบการเงิน

ใบกำภาษี ที่สามารถ เคลม Vat ได้

ต้นทุนส่วนที่แตกต่าง ต้นทุนเสียโอกาสและต้นทุนจม

การประมาณ ค่าเผื่อ ปรับปรุง หนี้สงสัยจะสูญ

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คือ ( Marketable securities )

กิจการต้องจัดทำบัญชีอะไรบ้าง

หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท

การด้อยค่า ของ เงินลงทุน

วิธีการตกแต่งตัวเลขกำไรสุทธิ

เงินลงทุน และ ภาระภาษี คือ

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบ้าง?

ค่าใช้จ่าย ของ การนำหุ้นทุนออกขาย

หนี้สินระยะยาว ถือเป็น หนี้สินหมุนเวียน

ข้อมูลบัญชี มี ประโยชน์ อย่างไร กับใคร

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (ตอน 2)

งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คือ ( Accounting period )

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ มีอะไรบ้าง

สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )

ส่วนของเจ้าของ ของกิจการที่ดำเนินงาน

แบ่งประเภทของธุรกิจ ตามลักษณะการดำเนินงาน ตามรูปแบบของการประกอบการ

หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน

การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว

ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีสิทธิหน้าที่ ความรับผิด ต่อบุคคลภายนอก

การเลิก ห้างหุ้นส่วนสามัญ

วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ ของ การทำบัญชี

วัตถุประสงค์ของหลัก ในการจัดทำบัญชี

การทำบัญชีห้างหุ้นส่วนต่างจากบัญชีทั่วไปอย่างไร

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ (withholding taxes)

ข้อดี ของ การจ้าง พนักงานบัญชี

รายละเอียดของการทำบัญชีแต่ละประเภทมีข้อจำกัดอย่างไร?

บัญชีเบื้องต้น คือ ( Principles of Accounting )

บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร

ความสำคัญของเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี

แนวทางการนำ หลักการบัญชี มา ในชีวิตประจำวัน

บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )

บัญชีภาษีอากร บัญชีการเงิน เบื้องต้น ที่ควรรู้

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทําบัญชี หมายถึง

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี คือ (Who has the duty to make accounts)

จรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กฎหมายเกี่ยวกับบัญชี

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม

สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ

มีรถยนต์ส่วนตัว นำมาใช้ในกิจการ

เป็นผู้รับเหมาค่าแรงมีใบหัก 3% ต้องยื่นอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง

ภาษีระหว่างประเทศ

ภาษีคณะบุคคล

รูปแบบกิจการของธุรกิจ

ค่ารับรองภาษีซื้อต้องห้าม

ค่ารับรองที่สรรพากรยอมรับ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใบกำกับภาษีเงินโอน

ขอทราบการบันทึกบัญชีรับเหมาก่อสร้าง หจก.ตามงานที่เสร็จ ค่ะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

เปรียบเทียบ ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )

การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง

ผู้บริหารนําเงินในบัญชี ไปใช้ส่วนตัว ทําให้เป็นยอดเบิกเกินสูงมาก

ความหมาย ของ บัญชีแยกประเภท

ข้อ สมมติฐาน ของ การบัญชี

ค่าลดหย่อนบุตร ที่ศึกษาในต่างประเทศนำมาหักได้เท่าไรค่ะ

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

นำมาใช้ กับรถของกิจการ หรือ รถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้ หรือยินยอมให้ใช้ ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จดเป็นหุ้นส่วนได้ไหม

จดทะเบียนเลิก หจก. ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

รายจ่ายต้องห้าม คือ ( Prohibited expenses )

ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคล ต้องเสียภาษีป้ายหรือเปล่า

รูปแบบของการร่วมค้า

สินค้าคงเหลือ มีกี่ประเภท และมีความสำคัญยังไงบ้าง

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ บุคคลธรรมดา เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม

หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ภาษีงินได้นิติบุคคลธุรกิจ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

วัตถุประสงค์ แนวคิด ของ บัญชีต้นทุน

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิธี จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล ขั้นตอนละเอียด

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ( Intangible assets )

ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ้างพนักงานเป็นชาวต่างชาติ

ค่างวดรถยนต์ สามารถนำมาเป็นภาษีซื้อได้ไหม

การแจ้งเพิ่มบริษัท

จะตั้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดีค่ะ

ติดป้ายแบบไหน ไม่ต้องเสียภาษีป้าย

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าน้ำมันรถของบริษัทนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ภาษีโรงเรือน ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่

รายได้เงินปันผล

ค่านายหน้าต่างประเทศ วิธีจ่ายค่าคอมมิชชั่น หัก ณ ที่จ่าย

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีหรือไม่

ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ

บันทึกรับรู้รายได้กิจการฝากขาย

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจัดบูธแสดงสินค้า

ในกรณีที่ได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องจดทะเบียนตราหรือไม่

ภพ 30 คือ อะไร

การเลิกห้างหุ้นส่วน

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์

ขอคำเเนะนำ จดทะเบียนแบบ หจก ขายส่งไอติม

ชื่อของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะซ้ำกันได้หรือไม่

รถตู้ให้เช่า หักภาษีณ.ที่จ่ายแบบไหน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (VAT)

งบการเงิน ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว

หน้าที่ ของ พนักงานบัญชี การเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท

ทำไมต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )

รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )

บริษัทจำกัด คือ ( Company Limited )

ผังบัญชี คือ ( Chart of Account )

กิจการร้านค้า เจ้าของคนเดียว คือ (Individual Proprietorship)

ห้างหุ้นส่วน คือ (Partnership)

รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ ( Revenue Expenditures )

การจดทะเบียน

การแปรสภาพ ห้างหุ้นส่วน เป็นบริษัท

การแปรสภาพ ห้างหุ้นส่วน เป็น บริษัท

รายการ ผู้ถือหุ้น แสดง อะไร ประกอบ ด้วย

ตรางค่าใช้จ่ายในการ จดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท

การตรวจสอบ จองชื่อนิติบุคคล

ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation Expenses)

การบันทึกบัญชี เกณฑ์เงินสด และ เกณฑ์คงค้าง เปรียบเทียบ ต่างกัน

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท คือ (Determining Account Balances)

เอกสารจดทะเบียนภาษีธุริกจเฉพาะ

จดทะเบียนที่ตั้งของสำนักงาน ผิดจะต้องทำอย่างไร

ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปี

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท

เงินปันผลกำไรสะสม คือ ( Dividends, retained earnings )

วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดาจด ( VAT )

ทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำ ใช้เงินขั้นต่ำเท่าไรครับ

จัดตั้งบริษัทมหาชนทำอย่างไร

บริษัทมหาชนจำกัด

อยากทราบวิธีการดำเนินการเวลาย้ายกิจการข้ามจังหวัด

ขั้นตอนการดำเนินการการจดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัด

ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )

ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใดได้บ้าง

เพิ่มวัตถุประสงค์

แบบ พค.0401 หาย

กำไรสะสม คือ ( Retained Earnings )

ลูกหนี้การค้าสุทธิ คือ ( Trade Account Receivables , Net )

เกณฑ์เงินสด คือ ( Cash Basis )

งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง

ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน

การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี อะไรบ้าง

หนี้สิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ( There are many types )

การจัดทำ งบการเงิน เปรียบเทียบ มีกี่วิธี อะไรบ้าง

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า คือ ( Loss in impairment )

สมุดรายวันรับเงิน คือ ( Cash Receipts Journal )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน คือ ( Cash flow from operating activities )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ ( Cash Flow from Investing Activities )

สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ ( Cash Disbursemensts Journal )

บัญชีแยกประเภท คือ ( Ledger )

กิจกรรมดำเนินงาน คือ ( Operating Activities )

สมุดรายวันซื้อ คือ ( Purchases Journal )

การบันทึกบัญชี ใช้หลักระบบบัญชีคู่ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ตัวอย่าง

ฐานภาษี คือ ( TAX BASE ) มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

(Visited 19,428 times, 37 visits today)
Scroll to Top